Påmelding og priser

Påmelding 
Påmeldingen har nå åpnet! Følg denne linken for å melde deg på.

Priser
                                                                                                        Innen 8. februar                      Etter 8. februar

        Medlem      kr 3950             kr 4350
        Ikke medlem      kr 4400             kr 4800
        Firmarepresentant      kr 0             kr 0
        Ekstra firmarepresentant      kr 3950             kr 3950
        Foredragsholder/komité      kr 0             kr 0

Deltakelse inkluderer lunsj og kaffepauser.

 

Minglekveld på Fløien

Det avholdes en minglekveld på Fløien onsdag 24. april. Egenandel for denne er på kr 650. Dette inkluderer tapas og to enheter drikke.

Festmiddag

Det avholdes festmiddag ved konferansehotellet torsdag 25. april. Egenandel på kr 800 inkl. 3 retters middag og    3 enheter drikke.